EDRIS TANKAR
En blogg om politik och samhällsfrågor, ekonomi och företagande och om andliga ting som striden mellan tro och vetande, den materialistiska världsbildens begränsningar och människans behov av en djupare livsmening.
BLOGGARKIV
SOCIALA MEDIER
KATEGORIER
Blogg listad på Bloggtoppen.se bloggping

Innehållsförteckning

Inledning
1. Det antika Grekland
2. Judarna under gammaltestamentlig tid
3. En hellenistisk värld i kris
4. Jesus Kristus
5. Kyrkokristendomen formas

  Paulus; Konsolidering av den tidiga kyrkan; Augustinus; Det kyrkokristna medvetandet

6. Medeltiden

  Visionen om Gudsstaten på jorden; Kyrkans maktkulmination; Korstågen; En ny historiesyn; Tro och vetande; Påvedömet i bryderier; En summering

7. Renässansen: En vision av gränslösa möjligheter
8. Reformationen och den nya vetenskapen

  Luther och Calvin; Bacon och vetenskapens möjligheter; Kepler: Astrologen som var astronom; Galilei: Vetenskap och religion på kollisionskurs; Religionsstrider och skilsmässa mellan vetenskap och religion; Descartes och Newton: Det stora vetenskapliga genombrottet

9. Kapitalism, upplysning, framsteg

  Thomas Hobbes och det kapitalistiska marknadssamhället; John Lockes rättfärdigande av kapitalismen; Adam Smith och den fria marknadens välsignelser; Framsteg, framsteg och åter framsteg

10. Den franska revolutionen och Napoleon

  Kyrkokristendomens haveri

11. 1800-talet

  Restaurationen; Liberalismen och den industriella revolutionen; Karl Marx: Profet i förklädnad; Konservatismen; Ett nytt samhälle växer fram; Vetenskapliga framsteg och kyrkokristna bakslag; Imperialismen; Nietzsches otidsenliga undergångsvisioner

12. Det tidiga 1900-talet

  Det första världskriget; Freden; Hermeneutik och logisk positivism; Behaviourism; Psykoanalys; En ny fysik; Ett gryende krismedvetande

13. Mellankrigstiden och det andra världskriget
14. Fördjupande rekapitulation

  Från det antika Grekland till drömmen om det rationella paradiset; Det rationella paradisets skuggsida;  Hur kunde det ske?

15. Efterkrigstiden

  Ideologisk polarisering – hot om kärnvapenkrig; Fredsarbete; Samhällets skolning av auktoritära personligheter; Grupper med egenintresset som Gud – hot om diktatur; Kamp för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter; Begynnande psykologisk omdaning ; Ungdomsrevolt och alternativrörelse; Kvinnorörelse; Moraliskt sönderfall; Andlig förnyelse; Ekonomisk expansion – hot om miljökatastrof; Miljövård; Global ekonomisk ojämlikhet; En ny ekonomisk världsordning; Vetenskap på gott och ont; Förnyelse av vetenskapens självförståelse; Avslutning

Efterord